quothcthulhu: Christmas Morning, Hotel de Clu…

quothcthulhu:

Christmas Morning, Hotel de Cluny – Edwin Deakin